NameJacob Mainsz BACCUM/BACKUM/BAKKUM,x26feb1826 Antje Gijsberts BALLEE
Birthabt 1799/98, Bakkum/Castricum, prov.NH, Netherlands
Death3 Apr 1844, Limmen, prov.NH, Netherlands
Burial+ 3 Apr 1844, Limmen, prov.NH, Netherlands
Occupationdagloner
Spouses
Birth5 Jun 1798, Limmen, prov.NH, Netherlands
Death7 Feb 1857, Limmen, prov.NH, Netherlands
Burial+ 7 Feb 1857, Limmen, prov.NH, Netherlands
Occupationhuisvrouw/housewife
Marriage(Sunday) 26 Feb 1826, Castricum, prov.NH, Netherlands
ChildrenMeindert (1827-1869)
 Gijsbert (1829-1900)
 Sijtje (1832-1869)
 Pieter (1838-1921)
 Aagje (1841-1904)
Notes for Jacob Mainsz BACCUM/BACKUM/BAKKUM,x26feb1826 Antje Gijsberts BALLEE

10mei1812; huw.aktenr.3, Castricum, reg. zondag 10 mei 1812 gemeente Castricum, NHA-Haarlem, wiewaswie.nl, (geen scan akte) /
bruidegom Jan Kapteijn, 53jr, geboren te Castricum (= ca.1759/58.) beroep landbouwer, zoon van: Albert Kapteijn, Neeltje de Wit; /
bruid Sijtje Tromp, 39jr, geboren te Alkmaar (= ca.1773/72.), beroep dagloonster, dochter van: Jacob Tromp, Maartje Klapswiep;
opmerking, de bruid is weduwe van: Maijns Pieterszoon Baccum. //

26feb1826, huw.aktenr.1, Castricum, reg. zondag 26 februari 1826 gemeente Castricum, NHA-Haarlem, wiewaswie.nl, /
bruidegom Jacob Bakkum, 30jr, geboren te Castricum ca.1796, beroep dagloner, zoon van: Mains Bakkum, Zijtje Tromp; /
bruid Antje Ballee, 27jr, geboren te Limmen ca.1799, dochter van: Gijsbert Lourisse Balle, Guurtje Crelisse Welboren. //

3/4apr1844 Limmen, overlijdensaktenr.6, Limmen, reg.4apr1844, NHA, wiewaswie.nl, incl.scan akte;
(getypte index wiewaswie.nl.: overleden man: Jacob Bakkum, leeftijd 44, geboorteplaats Castricum,
gebeurtenis: Overlijden. / datum: woensdag 3 april 1844 / gebeurtenisplaats: Limmen /
vader/man: -- / moeder/vrouw: -- / partner: Antje Ballé / documenttype: BS Overlijden /
Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief, plaats instelling Haarlem, collectiegebied: Noord-Holland,
overlijdensaktenummer 6, registratiedatum 4april1844, akteplaats Limmen / scan akte (transcr.MCDK) :
Heden den vierden der maand April 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Limmen verschenen: Lammert Kieft, van beroep arbeider, oud 48 jaren, wonende te Limmen, buurman
van de na te noemen overledene; en Arie Roskam, van beroep landbouwer, oud 29 jaren, wonende mede te Limmen,
buurman van de overledene; welke ons hebben verklaard, dat op den derden dezer maand des avonds ten zeven ure,
in het huis staande in de Laan te Limmen, nr.negenendertig, in den ouderdom van vierenveertig jaren, is overleden:
Jacob Bakkum, van beroep arbeider, geboren te Castricum en wonende te Limmen; echtgenoot van: Antje Ballé.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide getuigen is geteekend.
(w.g.: L.Kieft, A.Roskam.) //

4feb1855 Limmen, prov.NH, NL, bst.huw.aktenr.2, Limmen, zondag 4feb1855; NHA, wiewaswie.nl (getypte index wiewaswie.nl.)
bruidegom Gijsbert Bakkum, 25jr, beroep boerenknecht, geb.plaats Limmen; vader Jacob Bakkum, moeder Antje Ballé;
bruid Neeltje Koomen, 23jr, beroep boerenmeid, geb.plaats Hensbroek; vader Jacob Koomen, beroep timmerman, moeder Antje Weel. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 20 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh