NameGuurtje Crelisse WELBOREN,x1793 Gijsbert Lourisz BALLEE
Birth1769, Heiloo, prov.NH, Netherlands
Death1840, Limmen, prov.NH, Netherlands
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Birth1762, Assendelft, prov.NH, Netherlands
Death1823, Limmen, prov.NH, Netherlands
Marriage1793, Limmen, prov.NH, Netherlands
ChildrenAntje Gijsberts (1798-1857)
Notes for Guurtje Crelisse WELBOREN,x1793 Gijsbert Lourisz BALLEE
10mei1812; huw.aktenr.3, Castricum, reg. zondag 10 mei 1812 gemeente Castricum, NHA-Haarlem, wiewaswie.nl, (geen scan akte) /
bruidegom Jan Kapteijn, 53jr, geboren te Castricum (= ca.1759/58.) beroep landbouwer, zoon van: Albert Kapteijn, Neeltje de Wit; /
bruid Sijtje Tromp, 39jr, geboren te Alkmaar (= ca.1773/72.), beroep dagloonster, dochter van: Jacob Tromp, Maartje Klapswiep;
opmerking, de bruid is weduwe van: Maijns Pieterszoon Baccum. //

26feb1826, huw.aktenr.1, Castricum, reg. zondag 26 februari 1826 gemeente Castricum, NHA-Haarlem, wiewaswie.nl, / bruidegom Jacob Bakkum, 30jr, geboren te Castricum ca.1796, beroep dagloner, zoon van: Mains Bakkum, Zijtje Tromp; / bruid Antje Ballee, 27jr, geboren te Limmen ca.1799, dochter van: Gijsbert Lourisse Balle, Guurtje Crelisse Welboren. //

3/4apr1844 Limmen, overlijdensaktenr.6, Limmen, reg.4apr1844, NHA, wiewaswie.nl, incl.scan akte;
(getypte index wiewaswie.nl.: overleden man: Jacob Bakkum, leeftijd 44, geboorteplaats Castricum,
gebeurtenis: Overlijden. / datum: woensdag 3 april 1844 / gebeurtenisplaats: Limmen /
vader/man: -- / moeder/vrouw: -- / partner: Antje Ballé / documenttype: BS Overlijden /
Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief, plaats instelling Haarlem, collectiegebied: Noord-Holland,
overlijdensaktenummer 6, registratiedatum 4april1844, akteplaats Limmen / scan akte (transcr.MCDK) :
Heden den vierden der maand April 1844, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Limmen verschenen: Lammert Kieft, van beroep arbeider, oud 48 jaren, wonende te Limmen, buurman
van de na te noemen overledene; en Arie Roskam, van beroep landbouwer, oud 29 jaren, wonende mede te Limmen,
buurman van de overledene; welke ons hebben verklaard, dat op den derden dezer maand des avonds ten zeven ure,
in het huis staande in de Laan te Limmen, nr.negenendertig, in den ouderdom van vierenveertig jaren, is overleden:
Jacob Bakkum, van beroep arbeider, geboren te Castricum en wonende te Limmen; echtgenoot van: Antje Ballé.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de beide getuigen is geteekend.
(w.g.: L.Kieft, A.Roskam.) //
Last Modified 20 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh