NameAagje/Agie Meijer/Meyer,x±1797 Hendrik Hendrikszn Aalders/Alders
Birthca 1761
Death27 Apr 1814, Velsen, prov.NH, Netherlands
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Marriagex±1797, Haarlem ?
ChildrenJoanna/Johanna (1798-)
 Adriaentje (1801-1801)
Notes for Aagje/Agie Meijer/Meyer,x±1797 Hendrik Hendrikszn Aalders/Alders

27/28apr1814 Velsen (overl.aktedatum 28apr1814, burg.stand, gemeente Velsen, canton Bloemendaal, arrondissement Haarlem, departement Zuiderzee),
gecompareerd: Jacobus van Buggenum, 61jr, arbeider, en Wouter Spanjaard, 43jr, tapper, beide wonende alhier, welke aan ons verklaart hebben dat op
gisterenavond ten seven uuren is overleeden: Aagje Meyer, laatst weduwe van: Hendrik Alders; in den ouderdom van drie en vijftig jaaren.
En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgeleezen nevens ons onderteekend. / (= overlijdensdatum 27 april 1814,
leeftijd 53jr,; 1814-53=geb.ca.1761; geen geboorteplaats en ook geen adres vermeld in deze akte.) //

9mei1838 Haarlem; (burg.stand, huw.aktenr.68, Haarlem, woensdag 9mei1838, NHA, wiewaswie.nl.) bruidegom Joannes de Vries, 28jr, landbouwer, geb.te Haarlem, vader Wim de Vries, moeder Clara de Bruijn; bruid Joanna Alders, 39jr, werkster, geb.te Velsen, vader Hendrik Alders, moeder Agie Meijer; opmerking: De bruid is weduwe van: Anthonie Jacobus Oudshoorn // akte,2scanafbeeldingen: => Op heden den Negenden Mei des jaars achttien-honderd-acht-en-dertig, des Voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
(bruidegom) Joannes de Vries, jongman, oud Achtentwintig Jaren, Landbouwer, geboren alhier, woond in de dubbelde buurt, meerderjarige zoon van:
Wilm of Willem de Vries, en Clara of Klara de Bruijn, beiden overleden; en:
(bruid) Joanna Alders, weduwe van: Anthonie Jacobus Oudshoorn, oud Negenendertig jaren, Werkster, geboren te Velsen, woond in de dubbelde buurt,
meerderjarige dochter van: Hendrik Alders, en Agie of Aagje Meijer, beiden overleden. /
De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de wet van 25 Ventose van ‘t XIde jaar, voorgelezen zijn, bestaan,
ten eersten in en extract uit het register der afkondigingen, waaruit blijkt dat dezelve alhier behoorlijk zijn geschied, gedateerd op heden;
ten tweeden in een Doop-Extract van de Eerste Contractant; ten derden in een Dood-Extract van deszelfs vader;
ten vierden in een dito van deszelfs moeder; ten vijfden in een Certificaat van den Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland,
houdende dat de eerste Contractant aan de Wet op de Nationale Militie heeft voldaan in dato den Vijfden Maart j.l.;
ten zesden, in een Doop-Extract van de tweede Contractante; ten zevenden, in een Dood-Extract van derzelver Overledene Man;
ten achtsten, in een dito (= Dood-Extract) van derzelver [overledene] Moeder;-. /
Zijnde door de beide Contractanten en de na te noemene getuigen, onder eede verklaard, dat derzelve Grootouders
zoo van Vaders als Moeders zijde zijn overleden, doch niet wetende de plaats of tijd van dat overlijden./
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als man en vrouw, hetwelk door hun,
ieder in ‘t bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd;
alles ingevolge het derde hoofdstuk der wet van 20 Ventose van ‘t XIde jaar, en in tegenwoordigheid van:
(1e.) Arie de Vries, oud Zevenentwintig jaren, landbouwer, woond onder Heemstede, broeder;
(2e.) Arie Walkers, oud Eenenveertig jaren, landbouwer, woond in de Achterkamp, neef van de bruidegom;
(3e.) Gerrit van Rutten, oud Zestig jaren, landbouwer, woond in de Dubbeldebuurt, goede bekende; en:
(4e.) Matthijs Oudshoorn, oud Achtendertig jaren, landbouwer, woond buiten de Schalkwijkerpoort,
behuwdbroeder van de Bruid. /
Zijnde deze Acte door mij vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met ons hebben geteekend. /
Joanna Alders, en Matthys Oudshoorn, verklaren niet te kunnen schrijven. /
(w.g.: J. de Vries, A. de Vries, A. Wallekers, Geret van Rutten.) //
Last Modified 14 Nov 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh