NameElisabeth Graaman, x5may1844 Jan Arisz
Birth25 Dec 1821, Velsen, prov.NH, Netherlands
Death+, Velsen ?
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Birthca 1819, Velsen, prov.NH, Netherlands
Occupationboerenknecht 5may1844
Marriage(Sunday) 5 May 1844, Velsen, prov.NH, Netherlands
ChildrenJohanna (ca1848-)
Notes for Elisabeth Graaman, x5may1844 Jan Arisz

5mei1844 Velsen, (burg.stand,huw.aktenr.6, Velsen, zondag 5mei1844, NHA, wiewaswie.nl. / scanafb./
bruidegom Jan Arisz, 25jr, jongman, beroep boerenknecht, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige zoon van:
vader Nicolaas Arisz, overleden, en moeder Jansje Alders, beroep boerin, wonende onder Velsen; /
bruid Elisabeth Graaman, 22jr, jonge dochter, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, minderjarige dochter van:
vader Jacobus Graaman, beroep landman, moeder Jansje Penning, wonende onder Velsen. /
Zijnde de moeder der comparants en de ouders der comparante, alhier tegenwoordig en toestemmende. /
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst : (1.) de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier
op den 21sten en 28sten April dezes jaars (in 1844) volgens de wet hebben plaats gehad;
(2.) de geboorteacte van den comparant, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(3.) de acte van overlijden zijns vaders, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(4.) Bewijs van voldoening des comparants aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den Heer
Staatsraad Gouverneur, dezer Provincie 16apr1844;
(5.) de geboorteacte van de comparante, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen. /
In tegenwoordigheid van de volgende huw.getuigen:
(nr.1.) Casper Arisz, 29jr, beroep landman, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.2.) Arie Klaas Janse Arisz, 30jr, beroep arbeider, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.3.) Theodorus Graman, 51jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Velsen;
(nr.4.) Engel Graman, 45jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Wijk aan Duijn.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten,
de getuigen en ons is onderteekend; uitgezonderd de moeder des comparants,
welke verklaarde niet te kunnen schrijven. (w.g.: Jan Arisz, E.Graaman,
J.Graaman, J.Penning, C.Arisz, Arie K.Je.Arisz, T.Graaman, E.Graman.) //
Last Modified 11 Aug 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh