NameJannitje BLOEDJES,x8may1825 Hendrik BOON
Birthca 1805, Assendelft, prov.NH, Netherlands
Death+, Assendelft ?
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Birth14 Nov 1799, Assendelft, prov.NH, Netherlands
Death+, Assendelft ?
Occupationboereknegt, veehouder
Marriage(Sunday) 8 May 1825, Assendelft, prov.NH, Netherlands
ChildrenNeeltje (ca1829->1899)
 Gauwe (ca1839-)
Notes for Jannitje BLOEDJES,x8may1825 Hendrik BOON

9apr1825 Haarlem, huw.bijlage van burg.stand,huw.aktenr.15 gemeente Assendelft, familysearch.org, scan,afb.1490/3402, extractdatum 9apr1825 Nationale Militie, gratis - Ligting van den Jare 1810. / Nationale Militie. Provincie Noord-Holland. Certificaat. De Staadsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland, verklaart, dat: Hendrik Boon, geboren te Assendelft den 14 november 1799, van beroep boereknegt, zoon van: Baart en van Tryntje Kramer, van beroep veehouder wonende te Assendelft, binnen de Gemeente van Assendelft Kanton Nr.23 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 15 hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Haarlem uit hoofde van een broeder geremplaceerd finaal is vrijgesteld. / Signalement - / Gegeven te Haarlem den 9 April 1825. / Geregistreerd Nr.1188. //
11apr1825 Assendelft, Hendrik, geb.14nov1799, zoon van: Baart Hendriksz Boon, Trijntje Janse Kramer. (bron huw.aktenr.15, bijlage van burg.stand,huw.aktedatum 8 mei 1825 gemeente Assendelft, familysearch.org, scan,afb.1488/3402, extract uit het Doopregister der Roomsch Cath. Gemeente van Assendelft. (Assendelft, burg.stand, extractdatum 11apr1825.) //
11apr1825 Assendelft, Hendrik, geb.22dec1804, dochter van: Gerrit Gauwese Bloedjes, Neeltje Gerritse de Jong. (bron huw.aktenr.15, bijlage van burg.stand,huw.aktedatum 8 mei 1825 gemeente Assendelft, familysearch.org, scan,afb.1489/3402, extract uit het Doopregister der Roomsch Cath. Gemeente van Assendelft. (Assendelft, burg.stand, extractdatum 11apr1825.) //
8 mei 1825, zondag, Assendelft, burg.stand, huw.aktenr.15, gemeente Assendelft, 8 mei 1825, NHA, wiewaswie.nl,
bruidegom Hendrik Boon, 25jr, veehouder, geboorteplaats Assendelft, vader Baart Hendriksz Boon, veehouder, moeder Trijntje Janse Kramer /
bruid Jannitje Bloedjes, 20jr, geboorteplaats Assendelft, vader Gerrit Gauwese Bloedjes, veehouder, moeder Neeltje Gerritse de Jong //

12jul1899, overl.aktenr.24, wiewaswie.nl, (transcr.MCDK) Heden den twaalfden Juli achttienhonderd negen en negentig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente UITGEEST, verschenen: Hendrik Noom, van beroep veehouder, oud drieënveertig jaren, wonende te Uitgeest, zoon van de na te noemen overledene, en Nicolaas Stuijt, van beroep veehouder, oud tweeënveertig jaren, wonende te Uitgeest, schoonzoon van de overledene, die ons hebben verklaard, dat op den twaalfden dezer maand des voormiddags ten drie ure, in het huis staande alhier, te Markenbinnen in den ouderdom van vijfenzestig jaren is overleden: Willem Noom, van beroep veehouder geboren te Uitgeest en wonende aldaar, gehuwd met Neeltje Boon, zonder beroep, wonende te Uitgeest; zoon van: Gerrit Noom, en van Margaretha Kaasenbrood, beiden overleden. / En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de declaranten is onderteekend. (w.g.: H. Noom, N. Stuijt.) De Ambtenaar voornoemd, [...] // 1899-43=geb.ca.1856, 1899-42=geb.ca.1857, 1899-65=geb.ca.1834. //
Last Modified 6 Jan 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh