NameTrijntje Willemsd. Adams, x<1790 Joseph Belleman
BirthEgmond-Binnen ?
Death+, Egmond-Binnen ?
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
BirthEgmond-Binnen ?
Death+, Egmond-Binnen ?
Marriagex<1790, Egmond-Binnen ?
ChildrenMarijtje (ca1794-1845)
Notes for Trijntje Willemsd. Adams, x<1790 Joseph Belleman

26dec1824, bst,huw.aktenr.74, zondag, 26 december 1824, Alkmaar; NHA, wiewaswie.nl,
bruidegom Jan Klooster, 42jr, landbouwer, geboorteplaats Bergen, (= geb.ca.1782.),
vader Dirk Sijmonse Klooster, moeder Grietje Klaase Bakker. / weduwnaar v. Antje Evers /
bruid Marijtje Belleman, 32jr, boerin, geboorteplaats Egmond-Binnen, (= geb.ca.1792.),
vader Joseph Belleman, moeder Trijntje Willemsd. Adams. / weduwe v. Simon Heeren //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8/9mar1834 Alkmaar, overlijdensaktenr.57, Alkmaar, reg.9mar1834, NHA, wiewaswie.nl,
overleden man: Jan Klooster, 54jr, geboorteplaats Bergen, overleden zaterdag 8 maart 1834 te
Alkmaar, vader Dirk Klooster, moeder Grietje; / relatie overledene, vrouw: Marijtje Belleman. //
(scan, onduidelijke acte; transcr.MCDK) Den Negenden dag der maand Maart van ‘t jaar
Achttienhonderd Vier en Dertig (1834) ten twaalf ure, voor den middag. / Acte van overlijden van:
Jan Klooster, overleden den achtsten dezer ten vier ure, des nachts, oud vierenvijftig jaren,
wonende en overleden in de wijk C nr.200, van beroep turfdrager, geboren te Bergen,
gehuwd met: Marijtje Belleman; / zoon van: Dirk Klooster, en Grietje . . . , beide overleden. /
Op de verklaring van: Johannes Banning, bekende van de overledene, oud agtendertig jaren,
wonende in de wijk B nr.365, van beroep polder..?, en van Adam de Leeuw, wonende in de
wijk C nr.602, van beroep winkelier, oud zesendertig jaren, bekende van de overledene. /
Na mijne voorlezing geteekend door de bovengenoemde getuigen; en bevestigd, ingevolge
de Wet door mij ondergeteekende Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad Alkmaar. / (w.g.: J. Banning, A. de Leeuw.) / de Sonnaville. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

23/24oct1845 / adres overleden: Keizerstraat, wijk C, nr.288, te Alkmaar, Marytje Belleman, turftonster,
geboren te Egmond binnen en wonende als bovengemeld, overleden 23 oct 1845 te Alkmaar,
des avonds ten zeven ure, wed.v. Jan Klooster, eerder wed.v. Simon Heeren, dochter van
Joseph Belleman, en Trijntje Adams. / Aangifte 24oct1845 gemeente Alkmaar door:
Clement Mooij, schepenjager, 24jr, won. te Alkmaar, behuwdzoon van de overledene;
en Jacobus Johannes Hulskamp, timmerman, 34jr, wonende te Alkmaar, bekende
van de overledene. / (w.g.: C: Mooij, J.J. Hulskamp.) / overl.aktenr.221, Alkmaar,
reg.24oktober 1845, overlijdensdatum donderdag 23 oktober 1845 te Alkmaar,
NHA, wiewaswie.nl. //

5apr1861, overlijdensaktenr.113, Alkmaar, aktedatum 5 april 1861, NHA, wiewaswie.nl, overledene: Hermanus Klooster, leeftijd 30, vader Jan Klooster, moeder Marijtje Belleman,
gebeurtenis: overlijden, datum: vrijdag 5 april 1861, gebeurtenisplaats Alkmaar. / (scan, transcr.MCDK) Heden Vijfden April Achttienhonderd Een en Zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Alkmaar verschenen: Willem Sprang, van beroep binnenvader in het Gasthuis, oud drieƫnvijftig jaren, wonende te Alkmaar, bekende van de na te noemen overledene; en: Pieter Teeling, van beroep ziekenvader in hetzelve, oud vijfenveertig jaren, wonende te Alkmaar, bekende van de overledene; welke hebben verklaard, dat op den vijfden April dezes jaars des namiddags ten twee ure, in het huis staande in het Gasthuis, wijk B nr.214, in den ouderdom van dertig jaren en acht maanden is overleden: Hermanus Klooster, van beroep sjouerman, geboren te Alkmaar, en wonende alhier in de Zakkenstraat, wijk D nr.236, ongehuwd; zoon van: Jan Klooster, en van: Marijtje Belleman, beide overleden. / En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend. / (w.g.: W.Sprang, P.Teeling.) / De Ambtenaar voornoemd. //
Last Modified 21 Jan 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh