NameEverarda Binsteen, x28nov1806 Gerardus van den Bergh
BirthAmersfoort ?
Death+, Amersfoort ?
Occupationhuisvrouw/housewife
Religionrc
Spouses
BirthAmersfoort ?
Death+, Amersfoort ?
Religionrc
Marriage(Friday) 28 Nov 1806, Amersfoort, prov.Utr, Netherlands
ChildrenFranciscus (1811-1900)
Notes for Everarda Binsteen, x28nov1806 Gerardus van den Bergh

14nov1806 civ.ondertr./28nov1806 civ.trouwen, te Amersfoort, scanafbeelding, hetutrechtsarchief.nl, wiewaswie.nl, 87./133. tekst pag.170v./171.
(bruidegom) Gerardus van den Bergh, meerderj. jongman, geadsisteerd met zijn moeder Klaasjen Rodestein - weduwe Hr. van den Bergh, (...),
ter eenre, en (bruid) Everarda Binsteen, meerderjarig en ouderl. dochter. (...) ter andere zijde - beiden wonende binnen deze stad. / En verzochten, etc. /
In de kantlijn (3 geboden) : 1e. geb. 14nov., 2e geb. 21nov., 3e geb. en getrouwd voor den geregte den 28nov. 1806. //

24/25mar1844 Weesp, overlijdensaktenr.20, reg.25mar1844 Weesp, NHA, wiewaswie.nl, overledene: Gerardus van den Berg, geboorteplaats Weesp,
overleden aldaar op (zondag) 24 maart 1844 in de plaats Weesp, leeftijd drie maanden, zoon van (vader) Franciscus van den Berg, en van (moeder)
Alida Lindoorn. / scan akte: Heden den vijfentwintigsten maart achttienhonderd vier en veertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van
den burgerlijken stand der gemeente Weesp verschenen: Franciscus van den Berg, van beroep werkman, oud tweeëndertig jaren, wonende in
de Middenstraat te Weesp, vader van de na te noemen overledene, en Cornelis van Schalkwijk, van beroep werkman, oud negenenveertig jaren,
wonende in de Middenstraat te Weesp, - van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vierentwintigsten maart des avonds ten
zeven ure, in het huis staande te Weesp, wijk twee, nr.honderdenelf, in den ouderdom van drie maanden is overleden: Gerardus van den Berg,
van beroep geen, geboren te Weesp en wonende te Weesp, zoon van: Franciscus van den Berg, oud tweeëndertig jaren, werkman, en
Alida Lindoorn, oud vierendertig jaren, wonende te Weesp. / En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons
den aangever en getuigen is geteekend. / (w.g.: F. Van den Berg, C. v. Schalkwijk.) / De Ambtenaar voornoemd. (w.g. J: Vastwijk.) //

13/15apr1844 Weesp, overlijdensaktenr.27, aktedatum 15apr1844, NHA, wiewaswie.nl, incl. scan akte; overleden vrouw: Alida Lindoren, leeftijd vijfendertig jaren, overleden op dertien april 1844 des middags ten vier ure, in het huis staande in de Middenstraat te Weesp, wijk twee nr.honderdenelf, van beroep geen, geboren te Weesp, en wonende te Weesp, echtgenote van: Franciscus van den Berg, oud drieëndertig jaren, werkman wonende te Weesp, eerder weduwe van Sijbrand de Vries; dochter van: Bruin Lindoren, overleden, en Clara Keijser, oud zevenenvijftig jaren, buiten beroep wonende te Weesp. / Overlijdensaangifte op 15 april 1844 gemeente Weesp, door: Franciscus van den Berg, 33jr, beroep werkman, wonende in de Middenstraat te Weesp, echtgenoot van de overledene; en door: Bruin Stut, 29jr, beroep werkman, wonende in de Middenstraat te Weesp, - van de overledene. / En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, den aangever en getuige is geteekend. (w.g.: F. Van den Berg, Bruin Stut.) / De Ambtenaar voornoemd. (w.g. J. Vastwijk.) //
Last Modified 29 Jan 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh