NameAntje/Johanna van BEIJEREN/BIJEREN,x<1838 Arie Klaas Janse ARISZ
Birthest 1820, Velsen ?
Death+, Velsen ?
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Birthca 1813, Velsen ?
Death+, Velsen ?
Occupationarbeider, 5may1844 wonende onder Velsen; landbouwer 25oct1871
Marriagex<1838
ChildrenJohanna (ca1839-1913)
Notes for Antje/Johanna van BEIJEREN/BIJEREN,x<1838 Arie Klaas Janse ARISZ

5mei1844 Velsen, (burg.stand,huw.aktenr.6, Velsen, zondag 5mei1844, NHA, wiewaswie.nl. / scanafb./
bruidegom Jan Arisz, 25jr, jongman, beroep boerenknecht, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige zoon van:
vader Nicolaas Arisz, overleden, en moeder Jansje Alders, beroep boerin, wonende onder Velsen; /
bruid Elisabeth Graaman, 22jr, jonge dochter, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, minderjarige dochter van:
vader Jacobus Graaman, beroep landman, moeder Jansje Penning, wonende onder Velsen. /
Zijnde de moeder der comparants en de ouders der comparante, alhier tegenwoordig en toestemmende. /
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst : (1.) de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier
op den 21sten en 28sten April dezes jaars (in 1844) volgens de wet hebben plaats gehad;
(2.) de geboorteacte van den comparant, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(3.) de acte van overlijden zijns vaders, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(4.) Bewijs van voldoening des comparants aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den Heer
Staatsraad Gouverneur, dezer Provincie 16apr1844;
(5.) de geboorteacte van de comparante, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen. /
In tegenwoordigheid van de volgende huw.getuigen:
(nr.1.) Casper Arisz, 29jr, beroep landman, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.2.) Arie Klaas Janse Arisz, 30jr, beroep arbeider, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.3.) Theodorus Graman, 51jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Velsen;
(nr.4.) Engel Graman, 45jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Wijk aan Duijn.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten,
de getuigen en ons is onderteekend; uitgezonderd de moeder des comparants,
welke verklaarde niet te kunnen schrijven. (w.g.: Jan Arisz, E.Graaman,
J.Graaman, J.Penning, C.Arisz, Arie K.Je.Arisz, T.Graaman, E.Graman.) //

27/28sep1871 Velsen, prov.NH, NL.; 25oct1871 Schoten, prov.NL, NL.; geb.aktenr.148. (transcr.MCDK)
In het jaar achttien honderd één en zeventig, den acht en twintigsten September verscheen voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, / Willem Jan Hendrik la Lau, oud één en veertig jaren, geneesheer,
wonende te Velsen, bij de na te melden bevalling tegenwoordig geweest, bijgestaan door twee getuigen, genaamd:
Arie Klaas Janse Arisz, oud acht en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Velsen,
en Dirk Slebos, oud twee en vijftig jaren, veldwachter, wonende te Velsen, die ons heeft verklaard dat:
Johanna Arisz, zonder beroep, wonende te Schooten, tijdelijk alhier verblijvende, op den zeven en twintigsten dezer,
des vóórmiddags, ten half één ure, in het huis staande bij Driehuis, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
aan hetwelk de voornaam is gegeven van: Petrus. / Waarvan akte, die na voorlezing is geteekend door ons
met den geneesheer en de getuigen. (w.g. W. la Lau, A.K.J. Arisz, D. Slebos.) - In de kantlijn: Het in deze akte
genoemd kind is erkend en gewettigd door: Theodorus Ruigrok, en Johanna Arisz,
bij huwelijk tusschen genoemde personen te Schooten voltrokken den vijf en twintigsten October dezes jaars.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen. //
Last Modified 26 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh