NameAndries Berendsz FEITH, x Goosje Heeck, xx Jenneke Jacobs ARENTZEN
Birth*
Death1615
Burial1615
Occupationburgemeester van Elburg (1567), lid van het dijkrecht van Oosterwolde (Gld)
ReligionProtestant.
Spouses
Birth*
Death+
Occupationhuisvrouw/housewife
ReligionProtestant.
Marriagexx, Elburg ?
Birth*
Death+
Occupationhuisvrouw/housewife
ReligionProtestant.
Marriagex, Elburg ?
Notes for Andries Berendsz FEITH, x Goosje Heeck, xx Jenneke Jacobs ARENTZEN
FEITH, protestants geslacht, Elburg,
in o.a. Ned.Patriciaat, jaargang 1910, p.144,e.v.,
Wapen FEITH: In groen een steigerend zilveren paard.
Helmteken: het paard uitkomend.
Dekkleden: zilver en groen.
Wapenspreuk: In via virtuti nulla est via. //
De stamreeks begint in Ned.Patriciaat jaargang 1910, pag.144.:
nr.I. Rhijnvis Feith, vermeld 1390-1462 te Elburg. /
nr.II. Andries Feith, vermeld in 1462 te Elburg. /
nr.III. Rhijnvis Feith, vermeld met zijnen vader. /
nr.IV. Andries Feith, 1508 en 1550, tr. † Gerritje Feith. /
Daarna volgt in Ned.Patriciaat, jaargang 1910, pag.145.:
nr.V. Mr. Berend Feith, secretaris van Elburg 1555, tr. † Pietertje. /
nr.VI. Andries Feith, burgemeester van Elburg 1567, lid van het dijkrecht van Oosterwolde, † 1615,
tr. als wedr. van Goosje Heeck, 2º † Jenneke Arentzen, dr. van Jacob en Truitje Top. /
nr.VII. Claes Feith, tr. † Aeltje Vranksen. /
nr.VIII. Peter Feith, † Elburg, begr. 2 juni 1670, tr. † Margrietje. /
nr.IX. Rhijnvis Feith, geb.1634, † 1717, tr.1º † Maria Backer. /
nr.X. Peter Feith, ged. Elburg 1 Jan.1671, burgemeester aldaar 1703, † Elburg 11 Mei 1742,
tr.1º 19 Maart 1693 Gretien Uytslagers. /
nr.XI. Dr. Rhijnvis Feith, geb. Elburg 11 Dec.1698,
med. doctor en burgemeester van Zwolle, † aldaar, begr. Elburg 14 Juli 1772,
tr.1º 1724: Geertruid Beekman. /
nr.XII. Mr. Pieter Feith, geb. Zwolle 25 Dec.1729, convooimeester 1750,
gemeensman te Zwolle 1755, † ‘s-Gravenhage 19 Mei 1802,
tr. Zwolle 26 April 1751: Elsabé Spaer, † Zwolle 31 Oct.1778,
dr. van Henricus en Magteld Schukking. /
nr.XIII. Mr. Rhijnvis Feith, geb. Zwolle 7 Feb.1753, bekend dichter,
convooimeester, burgemeester van Zwolle 1787, lid der municipaliteit aldaar,
lid provinciale staten van Overijssel, † Zwolle 8 Feb.1824;
tr. Weener 17 Nov.1772: † Ockje Groeneveld, geb. Jemgum in Oost-Friesland 28 Jan.1748,
† huize Boschwijk onder Zwolle 12 Mei 1813, dr. van Hinrich en Ockje Griesen. /
Uit dit huwelijk:
nr.XIII.-1. Mr. Pieter Rutger Feith, uit wien de oudste adellijke tak.
(zie Ned. Adelsboek, 1906, blz.144.) //
nr.XIII.-2. Hendrikus Octavius, volgt XIV A. => tak A. in NP,jrg.10,pag.145-147.:
nr.XIV. † Mr. Hendrikus Octavius Feith, geb. Zwolle 19 Nov.1778. //
nr.XIII.-3. Marius Gerard Johan, volgt XIVbis B. => tak B. in NP,jrg.10,pag.147-149.:
nr.XIVbis. Marius Gerard Johan Feith, geb. Zwolle 23 Apr.1780. //
nr.XIII.-4. Berend Hendrik, volgt XIVter C. => tak C. in NP,jrg.10,pag.149.:
nr.XIVter. Mr. Berend Hendrik Feith, geb. Zwolle 19 Jan.1790. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 29 Sep 2014Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh