NameCornelis Boon, x<1785 Neeltje Cornelisdochter/Cornelisdr de jong
Death+<20aug1857
Occupationwever
Spouses
Death+<20aug1857
Occupationhuisvrouw/housewife
Marriagex<1785
ChildrenCornelis Cornelisz (1787-1866)
 Jan (1791-1857)
 Maartje (1792-1849)
 Henricus (1794-1857)
 Pieter (1797->1857)
Notes for Cornelis Boon, x<1785 Neeltje Cornelisdochter/Cornelisdr de jong

4-11 Juli 1813 Heemskerk; huw.afkondiging (familysearch, image 13-14/419.) {transcr.MCDK} In het Jaar Agttienhonderd dertien, den Vierde der Maand Julij, hebben wij Maire Ambtenaar van den burgerlijken staat der Gemeente van Heemskerk, Arrondissement Alkmaar, departement van de Zuiderzee, na ons voor de Hoofddeur van het Huis der Gemeente hebben vervroegd, ten half twaalf Uren, voor de Eerstemaal bekend gemaakt en afgekondigd, dat er trouwbelofte is tusschen: (bruidegom) Bancras Beentjes, 20jr, dagloner, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jan Beentjes, en Antje Kaasenbrood, met (bruid) Emerentia Boon, 24jr, geboren te Assendelft en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Boon, en van wijlen Neeltje Cornelisdr de Jong, welke afkondiging met luider stemme en verstaanbaar gedaan, onverwijld aan het huis der Gemeente is aangeplakt geworden. / Waarvan wij acte hebben opgemaakt. (w.g.: Cornelis De Wildt.) / Den Elfde Julij Agttienhonderd dertien, is de bovenstaande ondertrouw voor de Tweede maal geproclameerd. (sign.: Cornelis De Wildt.) //

Op 4jun1866 is overleden Cornelis Boon, z.b., 79jr, geb./won. Assendelft, overleden ald.4jun1866 in het huis staande aan den Algemenenweg Nr.123, wedr.v. Aaltje Boekhoud, eerder wedr.v. Elisabeth Rood; / zoon van: Cornelis Boon, en Neeltje de Jong, beiden overleden. (bron Overlijdensaktenr.38 gemeente Assendelft, aktedatum 5jun1866, aangifte door: Gerrit Boon, 39jr, wever wonende te Assendelft, zoon van de overledene; en Jan van ‘t Veer, 73jr, zonder beroep, wonende te Assendelft, bekende van de overledene. (w.g.: G. Boon, J. Van ‘t Veer.) //
Last Modified 30 Oct 2015Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh