NameJoannes KAASENBROOD,x11feb1844 Willemijntje ALDERS
Birth16 Mar 1813, Velsen, prov.NH, Netherlands
Death1 Jan 1879, Velsen, prov.NH, Netherlands
Occupationarbeider, landbouwer, werkman, te Sandpoort/Velsen
Religionrc
Spouses
Birth20 Feb 1816, Velsen, prov.NH, Netherlands
Death26 Jul 1876, Sandpoort/Velsen, prov.NH, Netherlands
Occupation- zonder beroep 26jul1876 te Sandpoort/Velsen, huisvrouw/housewife
Religionrc
Marriage(Sunday) 11 Feb 1844, Velsen, prov.NH, Netherlands
ChildrenLeonardus (1848-1917)
Notes for Joannes KAASENBROOD,x11feb1844 Willemijntje ALDERS
http://www.kazenbroot.nl/Casembroot.miscellaneous02.html
http://www.kazenbroot.nl/Casembroot.miscellaneous03.html

Roelof Casenbrood is r.k. gedoopt 8 juli 1775 te Heemskerk, overleden 1 april 1817 te Velsen, oud 41 jr, gehuwd met Agatha > Agie Janse Roos, ouders van tien kinderen; stamouders van families bekend t/m 20ste eeuw met achternamen zoals Caasembrood/Caasenbrood, Casembroot/Casenbroot/Casenbrot, Kaasenbrood; vanaf de 21ste eeuw in Nederland, achternamen: Caasenbrood, Kaasenbrood. (Zie verder ook website met informatie over familienamen in Nederland: meertens.knaw.nl.)

1813 Velsen, tienjarige tafels 1812-1842, geboorteaktedatum 17mar1813, Kaasenbrood, Johannes. //
1813 - 1879: • Roelof Kaasenbrood; (IV.-b.); datum 16-03-1813; bron geboorte; rol Vader; plaats Velsen. /
(IV.-b. is de vader van IV.b.7. = V.d. Joannis Kaasenbrood: geboren te Velsen op 16 maart 1813;
~ R.Kath. gedoopt aldaar 16 maart 1813, doopnaam Joannes; ook genaamd Jan, Joannis, Johannes)
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B. 
Kind: Joannis Kaasenbrood. Vader: Roelof Kaasenbrood; Moeder: Aagje Janse. / Plaats Velsen;
Geboortedatum 16-03-1813. Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1813 Nummer 18. //

17mar1813 Velsen, betreft geboorteaktedatum zoals vermeld in de Tienjarige tafels periode 1812-1842 gemeente Velsen, familysearch, image 11/425. /
achternaam Kaasenbrood, voornaam Johannes, geboorteaktedatum 17 maart 1813. //

20jan1842 Velsen; Jan Kaasenbrood, 28jr, wonende onder Velsen, getuige vermeld in geboorteakte, zijn handtekening: J. Kaasenbrood. /
zie -> http://www.kazenbroot.nl/CASEMBROOT.5c.Pancras.0506.html // Rudolph KAASENBROOD, geboren te Sandpoort, Velsen, 20 januari 1842 (aktenr.3 gemeente Velsen 22 januari 1842; aangifte door de vader Pancras KAASENBROOD, arbeider, oud 30 jaren, wonende onder Velsen, echtgenoot van Aaltje TRAAN, hij verklaarde dat zijn zoon Rudolph werd geboren om 9 uur 's avonds in zijn woning te Sandpoort onder Velsen; getuigen Jan KAASENBROOD, 28 jr., wonende onder Velsen, en Hermanus HANDGRAAF, 36 jr., beiden werkzaam en wonende onder Velsen; handtekeningen: P. Kaasenbrood, J. Kaasenbrood, Hms Handgraaf Hmz.). //


11feb1844, zondag, Velsen, prov.NH, Nederland, bron Kennemerland, Velsen, huw.akte jaar 1844 nummer 4. / 
bruidegom Joannes Kaasenbrood, 30jr, jongman, van beroep werkman, geboren en wonende te Velsen;
meerderjarige zoon van Roelof Kaasenbrood, overleden, en Aagje Janse Roos, zonder beroep, wonende onder Velsen; /
bruid Willemijntje Alders, 28jr, jonge dochter, zonder beroep, geboren en wonende onder Velsen;
meerderjarige dochter van Leendert Alders, landman, en Trijntje Reijers, echtelieden, wonende onder Velsen,
alhier tegenwoordig en toestemmende. /
Huwelijksbijlagen: 1. Huw.afkondigingen 28jan1844 en 4feb1844 te Velsen; 2. De geboorteakte van de comparant (gemeente Velsen, extract 20jan1844);
3. Bewijs van voldoening des comparants aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie 22jan1844;
4. De geboorteakte van de comparante (gemeente Velsen, extract 20jan1844). / Huwelijksgetuigen:
Pancras Kaasenbrood, 32jr, arbeider, wonende onder Velsen, broeder van de comparant;
Simon Kaasenbrood, 27jr, arbeider, wonende onder Velsen, broeder van de comparant; /
Cornelis Reijer, 41jr, arbeider, wonende onder Velsen, oom der comparante;
Teunis Reijer, 44jr, arbeider, wonende te Schooten; oom der comparante. /
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten, de getuigen en ons is onderteekend;
met uitzondering van de comparante, hare moeder en de twee laatste getuigen, welke verklaarden niet te kunnen schrijven noch teekenen. /
(w.g.: J.Kaasenbrood, Leendert Alders, P.Kaasenbrood, S.Kaasenbrood.) / De Ambtenaar voornoemd. C.Schreuder. //


16dec1848, zaterdag, gebeurtenis; geb.akteplaats/gemeente Velsen, prov.NH, Nederland, geb.aktenr.65, reg.datum/jaar 1848, NHA;
kind: Leonardus Kaasenbrood, [zoon van] : vader Johannes Kaasenbrood, moeder Wilhelmina Aalders. //


• Roelof Kaasenbrood; datum 01-01-1879; bron overlijden; rol Vader; plaats Velsen
> (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B. 
(IV.-b.; vader van IV.b.7. = V.d. Joannes; ook genaamd Jan, Joannis, Johannes); /
Overledene: Joannes Kaasenbrood, 65 [jaren]. Vader: Roelof Kaasenbrood; Moeder: Aagje Janse Roos. /
Weduwe/weduwnaar: Willemijntje Alders. Plaats Velsen; Overlijdensdatum 01-01-1879 (Santpoort). /
Velsen [= overl.plaats van de overledene]. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1879 Nummer 2. //

8nov1894, donderdag, plaats/gemeente Velsen, prov.NH, Nederland,
bron Kennemerland Velsen huw.aktenummer 56;
bruidegom Leonardus Kaasenbrood, 45jr, tapper, geb.plaats Velsen,
zoon van Joannes Kaasenbrood, Wilhelmina Aalders; 
bruid Anna Granneman, 30jr, dienstbode, geb.plaats Haarlemmermeer,
dochter van Hermanus Granneman, landbouwer, Cornelia Verheem. //

8nov1894, donderdag, plaats/gemeente Velsen, prov.NH, Nederland, /
bron Kennemerland Velsen huw.aktenummer 56; /
bruidegom Leonardus Kaasenbrood, 45jr, tapper, geboren en wonende te Velsen,
meerderjarige zoon van Joannes Kaasenbrood, en Wilhelmina Aalders, beiden overleden. /
bruid Anna Granneman, 30jr, dienstbode, geboren te Haarlemmermeer en wonende te Velsen,
meerderjarige dochter van Hermanus Granneman, landbouwer, Cornelia Verheem, zonder beroep, beiden wonende te Haarlemmermeer. /
Huw.bijlagen: Geboorteakten van partijen. / En hebben de openbare afkondigingen van het voorgenomen huwelijk plaats gehad,
blijkens het register van huwelijksafkondigingen dezer gemeente (Velsen),
op Zondagen, 28 October en 4 November 1894, welke onverhinderd zijn afgeloopen. /
Huw.getuigen: 1. Gerrit Kaasenbrood, 37jr, koopman, wonende te Haarlem, neef v.d. bruidegom;
2. Antonie Tabernal, 40jr, tuinder, wonende te Velsen, niet aan partijen verwant;
3. Wilhelmus Gozeling, 28jr, bloemist, wonende te Velsen, niet aan partijen verwant;
4. Adrianus Kaasenbrood, 34jr, timmerman, wonende te Velsen, neef v.d. bruidegom. /
(w.g.: L.Kaasenbrood, A.Granneman, G.Kaasenbrood, A.Tabernal, W.Gozeling, A.Kaasenbrood.) //

• Joannes Kaasenbrood;
datum 20-01-1917; bron overlijden; rol Vader van de overledene; plaats Velsen:
(= V.d.1.; zoon van V.d.) > (Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B. 
Overledene: Leonardus Kaasenbrood, 68. Vader: Joannes Kaasenbrood; Moeder: Wilhelmina Aalders.
weduwe/weduwnaar: Anna Granneman. / Plaats Velsen; Datum overlijden 20-01-1917 (Velsen). /
[Geboorteplaats: Velsen.] / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1917 Nummer 13. //
Last Modified 30 Sep 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh