NamePetrus Dircksz. BLOCKHOVIUS,x24oct1634 Maria Elbertsdr. ENS
Death1649, at sea (near Japan)
Burialca Aug 1649, Japan
Occupationrector Latijnsche school te Monnikendam, conrector in Hoorn, later rector te Batavia.
Spouses
Birth~ 26 Feb 1610, Hoorn, prov.NH, Netherlands
Death+
Occupationhuisvrouw/housewife
Marriage(church) 24 Oct 1634, Hoorn, prov.NH, Netherlands
ChildrenLucretia (1636-1669)
 Amarensia/Ammarentia (1644-1677)
Notes for Petrus Dircksz. BLOCKHOVIUS,x24oct1634 Maria Elbertsdr. ENS

1592-1667 Delft, (bron/source: Nederland’s Patriciaat, 65e jaargang, 1980/1981,
uitg. Centraal Bureau voor Genealogie (CBG, cbg.nl.), p.246/247.
Genealogie DE LANGE, p.247, genealogie-generatienr.II. Adriaen Abrahamsz. de Lange
(zoon van [genealogie-generatienr.I.] Abraham Bartholomeusz. de Lange, x1. Marritje Lenaerts)
geb. Delft tussen 13 febr. en 16 juli 1592, meester-leerlooier en meester-schoenmaker,
hoofdman looiers- en schoenmakersgilde, directeur remonstrantse gemeente te Delft,
overleden aldaar 19 jan.1667;
hij trouwt 1e. te Delft 14 juli 1619: Trijntje Jacobsdr. Leeuwenvelt,
overleden te Delft (kort voor 4 april,) 1623 (dochter van Jacob Oliviersz. en Soetje Adriaensdr.);
hij trouwt 2e. te Delft 26 nov.1623: Teuntgen Hendriksdr. Berckel, geb. te Middelharnis of Sommelsdijk omstreeks 1600,
overleden te Delft tussen 18 maart 1635 en 2 april 1636 (dochter van Hendrick Pietersz. en N.N.);
hij trouwt 3e. te Delft 13 april 1636: Lijsbeth Cornelisdr. van der Cost,
overleden tussen 26 febr.1639 en 9 juni 1642 (dochter van Cornelis Engelbrechtsz. en Neeltje Huygensdr.) //

11nov1623 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.124, folionr.119v.,
plaats Delft, datum ondertrouw 11-11-1623; delft.digitalestamboom.nl,
bruidegom: Adriaen Abrahamsz van der Lange, weduwnaar, schoenmaker, wonende in de Wijnstraet /
bruid: Toentgen Hendrixdr Berckel, jongedochter, wonend: Oude Delft. / opmerkingen: huw.26-11-1623? //
26nov1623 Delft, DTB trouwen, archiefnummer 14, inv.6, folionr.45,
plaats Delft, datum trouwen 26-11-1623; delft.digitalestamboom.nl,
bruidegom: Adriaen Abrahamsz van der Lange, weduwnaar, wonend: Wijnstraat, schoenmaker /
bruid: Teuntjen Hendricxdr Berckel, wonende aen de Oude Delft, jongedochter. //

22jan1667 Delft, DTB begraven, delft.digitalestamboom.nl, archiefnr.14, inv.41, folionr.90.,
overledene: Arij Abrahamsz de Lange, plaats Delft, datum begraven 22-01-1667 (Nieuwe kerk),
opmerkingen: Weduwenaer, Marktveld. / scan (transcr.MCDK) begr.datum 22jan1667 te Delft,
Arij Abrahamsz de Lange, weduwenaer opt Marctvelt. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

20nov1658 Amersfoort, DTB trouwregister, ondertrouw op woensdag 20 november 1658 in de plaats Amersfoort,
religie Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd) / DTB Archief Eemland 13, registr.nr.37f, pag.nr.159,
erfgoedinstelling Het Utrechts Archief, wiewaswie.nl, documenttype DTB Trouwen, collectiegebeid Utrecht. /
- - - - - - - - - -

23nov1658-7dec1658 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.72, folionr.51v., delft.digitalestamboom.nl,
bruidegom: Pieter de Langue, weduwnaar, afkomstig uit Den Haag, wonend: Den Haag /
bruid: Lucretia Blockhovius, wonend: Den Haag, weduwe van Alevander van Hartum /
Opmerkingen: 07-12-1658 bij 1e gebot opgehouden. / scan beschikbaar / scan (transcr.MCDK)
Den 23e November 1658 / {in de linker kantlijn} den 7 december 1658 opgehouden bij 1e gebodt om redenen. /
(bruidegom) Pieter de Langue, weduwenaer, geboortich alhier, wonende in den Haech /
(bruid) Joffr: Lucretia Blockhovius, weduwe van wijlen Alexander van Hartum, mede aldaer. //

23nov1658-7dec1658 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.22, folionr.37v., delft.digitalestamboom.nl,
bruidegom: Pieter de Langue, weduwnaar, afkomstig uit Delft, wonend: Den Haag /
bruid: Lucretia Blockhovius, wonend: Den Haag, weduwe van Alexander van Hartum, wonend: Den Haag /
opmerkingen: 2e Gebod opgehouden door gerecht ‘s Gravenhage. / zie scan, tekst ged. goed leesbaar,
scan (transcr.MCDK) Den 23e November 1658 / {in de linker kantlijn} het tweede gebot door ordre
van den Geregte van ‘s Gravenhage opgehouden actum 7 december 1658. /
(bruidegom) Pieter de Langue, weduwenaer, geboortich alhier, wonende in den Haech /
(bruid) Joffr: Lucretia Blockhovius, weduwe van wijlen Alexander van Hartum, mede aldaer. //

26apr1659-11mei1659 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.72, folionr.61v., delft.digitalestamboom.nl,
bruidegom: Pijeter de Langue, weduwnaar, afkomstig uit Delft, wonend: Den Haag /
bruid: Lucretia Blockhovens, wonend: Den Haag, weduwe van Alexander van Hartum /
scan beschikbaar, zie scan, tekst ged. goed leesbaar, (transcr.MCDK) Den 26en April 1659
{in de linker kantlijn} Attestatie g.g. op den 11en Meij 1659. /
(bruidegom) Pijeter de Langue, weduwenaer van Delft, wonende in ;a Gravenhage /
(bruid) Joffrouwe: Lucretia Blockhovius, weduwe van Alexander van Hartum, mede aldaer. //

26apr1659 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.128, folionr.62v.,
bruidegom: Pijeter de Langue, weduwnaar, afkomstig uit Delft, wonend: ‘s Gravenhage /
bruid: Lucretia Blockhovius, wonend: ‘s Gravenhage, weduwe van Alexander van Hartum /
plaats Delft, datum ondertrouw 26-04-1659, delft.digitalestamboom.nl, scan beschikbaar. /
scan, transcr.MCDK) in de linker kantlijn -> Den 11en Meij 1659 attestatie g.g. op . . . . /
(bruidegom) Pijeter de Langue, weduwenaer van Delft, wonende in ‘s Gravenhage /
(bruid) Joff.e : Lucretia Blockhovius, weduwe van Alexander van Hartum, mede aldaer. //

26apr1659 Delft, DTB ondertrouw, archiefnummer 14, inv.22, folionr.45. /
bruidegom: Pijeter de Langue, weduwnaar, afkomstig uit Delft, wonend: ‘s Gravenhage /
bruid: Lucretia Blockhovius, wonend: ‘s Gravenhage, weduwe van Alexander van Hartum /
attestatie van ‘s-Gravenhage. / plaats Delft, datum ondertrouw 26-04-1659,
delft.digitalestamboom.nl, scan beschikbaar. / scan, transcr.MCDK) in de linker kantlijn
-> Attestatie g.g. op den 11e Meij 1659. /
(bruidegom) Pijeter de Langue, weduwenaer van Delft, wonende in ‘s Gravenhage /
(bruid) Joff.e : Lucretia Blockhovius, weduwe van Alexander van Hartum, mede aldaer. //
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18mei1659 Loosduinen (archieven.nl, Haags Gemeentearchief,
betreft archief plaats Loosduinen, dtb trouwen, scanafb.61./100., blz.60.) /
(bruidegom) Pieter de Lange, wed[uwnaa]r geboortich tot Delft, met:
(bruid) juffr. Lucretia Blochovius, wed[uw]e [van] wijlen Alexander van Harte[:n], /
beijde[n] woonende in s’GravenHaghe met attestatie van den Haegh, Delft ende Amersfoort. //= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 18 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh