NameAnna HEIL, x6aug1817 Hermanus Benjamin BEKKER
Birth5 Jul 1794, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Death5 Nov 1826, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Burialaft 5 Nov 1826, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Occupationdienstbaar 6aug1817, huisvrouw/housewife
Spouses
Birth8 Jul 1793, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Death4 Apr 1839, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Burialaft 4 Apr 1839, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Occupationscheepstimmerman; molenaar zaagmolen De Liefde, ‘t Stadsrietland buiten de Muiderpoort, Amsterdam
Marriage(Wednesday) 6 Aug 1817, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
ChildrenHermanus (1818-)
 Pieter (1819-1874)
 Minette Elisabeth (1820->1820)
Notes for Anna HEIL, x6aug1817 Hermanus Benjamin BEKKER

nagaan zie burg.stand,huw.akte in ‘s-Gravenhage, datum 24 mei 1815,
bruidegom Heyl, Johan Hendrik, en bruid Catharina Strikker //

VI.-57. http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors06.html

http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

sign.: A. Heyl.

5-13 Jul.,1794 Amsterdam; stadsarchief.amsterdam.nl, Doopregisters voor 1811, kind: Anna, geboortedatum 05-07-1794, doopdatum 13-07-1794;
kerk/church: Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk, godsdienst: Hersteld Evangelisch-Luthers; vader Heil, Pietel; moeder Kootenbrink, Maria;
2 doopgetuigen; getuige: Kootenbrink, Gerrit; getuige: Rijstenbrink, Maria. / bronverwijzing DTB 295, p.136, nr.3.
> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors07.html
Extra info: Anna is gedoopt door pastor Isaäc Scholten. / Bijz.: Het doopbewijs is pro deo [gratis] verstrekt. 
(Bron: GAA-Amsterdam, originele doopakte, zie Doopregisters 1716-1811; NL-SAA-23689536. //

6 Aug. 1817, Amsterdam; burgerlijke stand, huwelijksakte documentnummer Reg.4 fol.26, archiefinstelling NHA, website wiewaswie.nl, gemeente Amsterdam, woensdag 6 augustus 1817; bruidegom Hermanus Benjamin Bekker, leeftijd 24 jaren, beroep molenaar, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon; vader Hermanus Benjamin Bekker, beroep molenaar, moeder Janie Stikkers, echtelieden wonende te Amsterdam. / bruid Anna Heil, leeftijd 23 jaren, beroep dienstbaar, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige dochter; vader Pieter Heil, moeder Maria Kortenbrink, beiden overleden, in leven echtelieden wonende te Amsterdam. / Handtekeningen van o.a.: H.B.Bekker (bruidegom), A.Heyl (bruid), H.B.Bekker (vader des bruidegoms, getuige oud 50 jaren). //

23feb1818 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, Indexing Project (Batch) Number: C90049-7. / microfilm 113503, source birthrecord: familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X1S1-QJY //
Hermanus Bekker, gender male, father Hermanus Benjamin Bekker, mother Anna Hijl. //

31jul1819 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, Indexing Project (Batch) Number: C90050-3. / microfilm 113508, source birthrecord: familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X139-8TY //
Pieter Bekker, gender male, father Harmanus Benjamin Bekker, mother Anna Heijl. //

14dec1820 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, Indexing Project (Batch) Number: C90050-9. / microfilm 113514, source birthrecord: familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X133-45H //
Minette Elisabeth Bekker, gender female, father Harmanus Benjamin Bekker, mother Anna Heijl. //

12 mei 1841 Amsterdam, woensdag, burgerlijke stand, huw.akte documentnummer Reg.1, fol.126v., gemeente Amsterdam, archief NHA, (incl.scan akte) wiewaswie.nl, bruidegom Pieter Bekker, leeftijd 21 jaren, beroep sjouwer, geboren en wonende te Amsterdam, minderjarige zoon; vader Harmanus Bekker (Junior), en Anna Heijl (Heyl), in leven echtelieden beiden overleden. / bruid Christina Looper, leeftijd 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Amsterdam, minderjarige dochter; vader Johannes Looper, beroep sjouwer, moeder Christina Tijthoff, echtelieden beiden wonende te Amsterdam. / Nadere informatie betreft de bruidegom: voogd Benjamin Leendert Bekker, beroep sjouwer; toeziend voogd Hermanus Bekker, dienaar van politie, beiden woonachtig te Amsterdam. // 

22mar1854 Amsterdam; huw.aktenr. Reg.2, fol.34, Amsterdam; / bruidegom Hermanus Bekker, 36jr, sjouwer, geboren en wonende Amsterdam, meerderjarige zoon van: Hermanus Benjamin Bekker, en Anna Hijl, beiden overleden; ter eenre. / bruid Adriana Hoogland, 26jr, geboorteplaats Delfshaven, arrondissement Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige dochter van: Leendert Hoogland, overleden, en Adriana van den Broek, zonder beroep, wonende alhier. / De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier in Amsterdam den twaalfden en negentienden dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd: drie akten (zie huwelijksbijlagen). Huwelijksgetuigen: Hendrik Rensburg, 64jr, schoenmaker; P. Mettau, 64jr, zonder beroep; Petrus Pogboer, 49jr, sjouwer; Leendert Triep, 34jr, tapper; wonende allen alhier in Amsterdam. / Handtekeningen uitgezonderd van de echtgenoten [verklaarden niet te kunnen schrijven]. (w.g.: H. Rensburg, P. Mettau, P. Pogboer, L.Triep.) / huw.aktenr. Reg.2, fol.34, Amsterdam, archief NHA-Haarlem, wiewaswie.nl. //

17-18 Jun.1874, Warmond, overl.aktenr.20, aktedatum 18 Jun.1874, archiefnr.0600, inv.nr.746, archiefleiden.nl., betreft overleden man) Pieter Bekker, geboorteplaats Amsterdam, vader Hermanus Benjamin Bekker, moeder Anna Heijl; relatie Christina Looper. / scan pag.46 van 104.; Gemeente Warmond, overlijdensaangifte door Johannes Bekker, oud 26 jaren, spoorwegwarbeider, wonende te Warmond, zoon van de overledene, en Simon Jacobus Oudshoorn, oud 47 jaren, winkelier, wonende te Warmond, goede bekende van de overledene; verklaarden dat op 17 juni 1874 des avonds ten zes ure, in het huis geteekend met Numero: honderdvierentwintig (124), binnen deze gemeente is overleden: Pieter Bekker, oud vierenvijftig jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende te Warmond (gehuwd met Christina Looper), zoon van Hermanus Benjamin Bekker, en Anna Heijl, in leven echtelieden, beiden overleden. En hebben de declaranten deze akte van overlijden na voorlezing met ons geteekend. (w.g.: J.Bekker, S.J.Oudshoorn.) //
Last Modified 15 Jun 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh