NameJohann Gottfried Frans Geldolph TENZER,x1910 BEKKER,x1934 BOUHUIJS
Birth27 Apr 1887, Teteringen, prov.NBr, Netherlands
Death2 Mar 1954, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Burialaft 2 Mar 1954, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Occupationreclameschilder & winkelier, muziekinstrumentenhandel Tenzer
ReligionN.H.
Spouses
Birth16 Feb 1886, Warmond, prov.ZH, Netherlands
Death7 Feb 1963, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Burialaft 7 Feb 1963, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Occupationdienstbode/kokkin, mede-oprichterster muziekhandel, fam.bedrijf Tenzer
ReligionN.H.
Marriage9 Mar 1910, Warmond
Divorce27 Feb 1933, Warmond, prov.ZH, Netherlands
ChildrenJohan (1911-2008)
 Jacoba Agatha (1913-2004)
 Anna Dina (1915-ca2011)
 Christina (1919-)
 Geldolph Johan (1921-1993)
Birth16 Oct 1878, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Death24 Apr 1954, Rijswijk, prov.ZH, Netherlands
Burialaft 24 Apr 1954, The Hague, prov.ZH, Netherlands
Occupationzakenvrouw/businesswoman (real estate), shopkeeper (Tenzer, music stores)
Educationprivate/r.cath. school for girls
Religionrc
Marriage22 Aug 1934, The Hague, prov.ZH, Netherlands
No Children
Notes for Johann Gottfried Frans Geldolph TENZER,x1910 BEKKER,x1934 BOUHUIJS

2aug1887-21aug1891 Teteringen, bev.reg.1880-1894, deel 05. / blz.163. gezin drie personen. / (regelnr.1.) inschrijvingsdatum 2aug1887 Teteringen, achternaam Tenzer, voornamen Johann Gottfried, geb.8 mei 1858 te Wilster (Duitschl. = Duitsland), gehuwde man, weduwnaar 20aug1889, kerkgenootschap E.L., beroep Decoratieschider, op 3aug1887 vestigingsdatum in de gemeente Teteringen 3aug1887, vorige woonplaats (= land) Duitschland; datum vertrek uit de gemeente Teteringen naar ‘s-Gravenhage 21 april 1891 - met zijn zoon zie regelnr.3. /
(regelnr.2.) achternaam Huese, voornamen Johanna Dina, geb.30mei1860 te Alkmaar (N.H. = prov.Noord-Holland), gehuwde vrouw van (zie regel.nr.1.), kerkgenootschap N.H., beroep geen; overleden 20aug1889. / Aanmerkingen: Van deel 3, blz.78. / regelnr.2.) achternaam Tenzer, voornamen Johann Gottfried Frans Geldolph, geb.27apr1887 Teteringen, zoon van 1. en 2. / datum vertrek uit de gemeente Teteringen naar ‘s-Gravenhage 21 april 1891 met zijn vader zie regelnr.1. //

Kunsthandel Tenzer, in 1915, telefoon H4229, Tenzer, Kerb-, Brand- en Schildersbenoodigdh.,
Noordeinde 139a, Den Haag. / www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/pag/337.htm

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

27-28 februari 1910 Leiden, krantenbericht - Burgerlijke Stand van Leiden.
Eerste huwelijksafkondiging van 27 Febr. 1910.
- J.G.F.G. Tenzer, jm. 22 j. en J. Bekker, jd. 24.j. //
Leidsch Dagblad, 28febr1910, pagina 6 (6/14). //

28 februari 1910 Leiden, krantenbericht kolom Burgerlijke Stand. /
LEIDEN. Ondertrouwd: J.G.F.G. Tenzer, jm. 22 j. en J. Bekker, jd. 24.j. //
(leiden.courant.nu, historische kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken,
Leidsche Courant, 28febr1910, pagina 3 (3/6). //


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors03.html
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.04mm.html

10dec1927 - 25jan1929, bev.reg. Rijswijk, prov.ZH, NL (periode 1923-1939, inv.nr.2237, gezinskaartnr.1924, delft.digitalestamboom.nl, een persoon)
persoon: Mathilde Jeanne Virginie Bouhuijs, geb.16 okt.1878 Amsterdam, nationaliteit Ned., religie: geen, zonder beroep, gescheiden van J.G. Booij, /
datum 10 dec 1927 ingeschreven te Delft van vorige plaats Brussel, Belgiƫ; woonadres Lindelaan 37 te Delft; /
vertrokken van Delft 25 jan.1929 naar adres: Paul Krugerlaan 114 te Den Haag. //

1936 ‘s-Gravenhage, telefoonboek (delpher.nl, boeken basis,) Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1936, p.16/1315, uitg.jan.1936, alf.achternaam: ‘s-Gravenhage,
Brugma, Ir. A.J., Sweelinckstr.11, telef.330274 //
Hamers, Fa. Gebr., Boomkw., Bilderdijkl. 31, Rijsw., telef.119940 //
Hus, B. N.V. Meel- en Broodfabr. De Zeeuw , Binckhorststr.141b., telef.720335 - Koekafd., J.Catsstr.182, telef.116046 - Kortenbosch 109, telef.334151, 334152. //
Pension Huize Tenzer, Sweelinckstr.11, telef.333683 //

31dec1944-4jan1945 ‘s-Gravenhage; overl.aktenr.A-85 ‘s-Gravenhage: Heden den vierden Januari negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, Scharroo, Johannes, oud zesenzeventig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op eenendertig December van het vorige jaar, ten veertien ure, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: Balkenende, Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, oud achtenzestig jaren, timmerman, geboren en wonende alhier, weduwnaar van: de Jong, Aukje, zoon van: Balkenende, Jan, en van: Hoeffelaar, Alberdina Johanna, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen. (w.g.: J.Scharroo.) //

4dec1992/8dec1992, krantenbericht, familieannonce datum 8 december 1992:
“Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
geven wij kennis dat op 4 december 1992 is overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
AUKJE BALKENENDE, weduwe van J. J. Arnoldus, eerder weduwe van J. C. Kalf,
in de leeftijd van 89 jaar.
Uit aller naam: W. C. Kalf, 8 december 1992.
Correspondentieadres: Van Koetsveldstraat 51, Den Haag.
Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in familiekring plaatsgehad.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2 Maart/March, 1954 - 3 Maart/March 1954, ‘s-Gravenhage/The Hague, prov.ZH, Nederland/Netherlands; overlijdensakte/deathcert.nummer/number: B-Nr.485. (transcr.MCDK) Heden, drie Maart negentienhonderd vier en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘s-Gravenhage: Garnier, Gerrit Petrus, oud twee en veertig jaren, bedienier, wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaarde, dat op twee Maart negentienhonderd vier en vijftig, te elf uur, nul minuten, in de gemeente ‘s-Gravenhage is overleden: Tenzer, Johann Gottfried Frans Geldolph, oud zes en zestig jaren, huisschilder, geboren te Teteringen, wonende te ‘s-Gravenhage, echtgenoot van: Bouhuijs, Mathilde Jeanne Virginie, te voren gehuwd geweest met: Bekker, Jacoba, zoon van: Tenzer, Johann Gottfried en Huese, Johanna Dina, beiden overleden. De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. //

Uit het huwelijk TENZER - BEKKER, vijf kinderen incl. 2de kind, oudste dochter Jacoba Agatha Tenzer.
From the marriage TENZER - BEKKER, five children incl. 2nd child, oldest daughter Jacoba Agatha Tenzer.
Last Modified 3 Mar 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh